Вярвате ли в пророчески сънища?
111
В пророческия сън ние виждаме бъдещето. Трудно е да се определи дали даден сън е пророчески, защото може да се определи като такъв само след като той се сбъдне. Но ние сънуваме толкова сънища, които не стават реалност, че се чудим дали пророческият сън не е някакво съвпадение.

В света на науката се смята, че психическите сили не съществуват. Учените рационализират, че сънищата, които стават реалност, представляват предложение или направление, което да се следва, като по този начин изглежда сякаш сънят се сбъдва. Просто съществува желание сънят да се сбъдне. Друг аргумент е, че някои хора могат да имат склонност да самонаслагвате съня си към бъдещите последствията. Съществува и още една теория, според която нашият мозък по време на сън е способен да съедини части информация по-бързо отколкото съзнателния ум и тогава  сме способни да видим какво ще се случи в бъдеще на базата на информация, която вече е събрана.
untitled1
Все пак има вярващи, които смятат, че сънищата могат да предвиждат бъдещето. Пророческите сънища обикновено са свързани с по-големи бедствия като войни, политически убийства, катастрофи и др., но има и такива, които се отнасят персонално до сънуващия или друг конкретен човек. Такива сънища са помогнали за разрешаването на редица убийства.

В историята, Ейбрахам Линкълн споделил, че сънувал собственото си тяло в ковчег, две седмици преди да бъде убит. Британският инженер Джон Дън сънувал изригването на вулкан във Франция, сън който се сбъднал.
Имайки пророчески сънища, предполага че вие изпитвате тревожност и че изразявате желание за сигурно бъдеще. Вие търсите чрез съня решение на проблем или уверение, че сте на прав път.

Съществуват няколко категории пророчески сънища:

1. Сънища привидения – тези сънища са свързани с починали хора. Починалият се явява на сън, за да достави важно съобщение
2. Слухови сънища – тези сънища са свързани с чуване на гласове или звуци, които са отчетливи и ясни и често източника на гласа или звука е неизвестен. Важно е да се обърне внимание на съобщението, което носи.
3. Ясновидски сънища – обикновено се случват по едно и също време с дадена реална ситуация.
4. Споделени сънища – когато вие и някой ваш близък сънувате един и същи сън по едно и също време. Такива сънища се появяват при изключително тясна връзка между двама души.
5. Предупредителни сънища – тези сънища предупреждават за нещо лошо, което ще се случи с вас в бъдеще. Такива сънища дават възможност да промените развоя на събитията.

Пророческите сънища винаги ще останат нещо мистично. Вие сами решавате дали да вярвате в тях или не!